Doorheen de jaren heeft de Fatimaparochie een aantal priesters en diakens gehad:


Z.E.H. Gerard Vanhooren

Gerard Vanhooren werd op zondag 31 juli 1966 aangesteld tot eerste pastoor van de parochie van het Onbevlekt Hart van Maria van Fatima te Heule Haantjeshoek.

Spijts het zeer ongelegen ogenblik (volop in de verlofperiode ) hadden honderden Lendeledenaars – men sprak van een paar duizend – eraan gehouden hun aanbeden ex-onder­pastoor naar Heule te begeleiden. Het zou echter niet lang duren of hij zou ook op zijn nieuwe parochie op de handen gedragen worden.
Hij had een enorme werkkracht. Soms dag en nacht was hij in de weer en zo verloor hij misschien zijn eigen gezondheid uit het oog.

Voor de misdienaars had hij een boontje en voor hen organiseerde hij heel wat uitstappen.

De Strada-werking nam onder zijn impuls een vastere vorm aan. Een kern van 6 tot 8 personen kwam tot stand en zou geregeld samen komen om de hoogdagen en speciale gebeurtenissen op de parochie wat meer luister bij te brengen. Meer en meer werden deze personen bij het hedendaagse leven op de parochie betrokken en Strada evolueerde in 1973 tot Parochieraad.

Pastoor Vanhooren streefde er ook naar de naam Den Haantjeshoek om te dopen tot Fatimawijk.

Na een ambtsperiode van welgeteld tien jaar moest de Fatima-parochie jammerlijk afscheid nemen van een zo dierbaar persoon.

Z.E.H. Gerard Vanhooren overleed vrijwel onverwacht te Roeselare op 11 mei 1976.

Terug naar boven

 


Z.E.H. Arthur Reynaert

Na het overlijden van Z.E.H. Gerard Vanhooren leek het op het eerste zicht erop dat het allesbehalve gemakkelijk zou zijn om de zo populaire figuur te vervangen.

Monseigneur De Smedt, bisschop van Brugge, duidde hiervoor Z.E.H. Arthur Reynaert aan.

Pastoor Arthur Reynaert werd geboren te Beermem op 18 april 1921 en is de zoon van Victor en van Elodie Sierens. Hij liep college te Tielt en studeerde filosofie aan het Klein Seminarie te Roeselare. Daarna trok hij naar Brugge, naar het Groot Seminarie en werd er priester gewijd op 15 juni 1946. Na zijn priester­wijding werkte hij tot 1958 als subregent in de Technische School te Oostende. In 1958 benoemde de bisschop hem als onderpastoor te Emelgem. Na een lange periode van 18 jaar onderpastoor te Emelgem werd hij dan in 1976, na het overlijden van Z.E.H. Vanhooren, aangeduid tot pastoor van de Onze-Lieve-Vrouw van Fatima-parochie op de Haantjeshoek te Heule.

In het Fatima-gebeuren zag pastoor Arthur Reynaert een soort opdracht.

Zo lanceerde hij niet zonder succes tussen mei en oktober, telkens de dertiende van de maand (dag van de verschijningen te Fatima) een gebedsdienst. Deze maandelijkse plechtigheden gaan trouwens ook nu nog door in de Fatimaparochiekerk.

Onder zijn beleid kwam de bejaardenclub – de Fatimaclub – tot stand, die om de maand zou samenkomen in het schooltje. Voor die gelegenheid diende het schooltje als parochiezaal. Pastoor Reynaert was ook begaan met de alleenstaanden. Met Kerstmis nodigde hij al de alleenstaanden van de parochie uit naar zijn Kerstdiner voor de alleenstaanden. Een 60 tot 70 alleenstaanden van de parochie kwamen opdagen op Kerstdag-middag om in een feeststemming te genieten van een lekker Kerstdiner. Een prachtig initiatief!

Naast de bejaarden en de alleenstaanden wilde pastoor Reynaert ook de gehandicapten helpen. Door zijn toedoen kwam het hellend vlak, dat toegang geeft tot de kerk, en kunnen ook nu de gehandicapten met hun rolstoel de kerk binnen komen.

Na jaren activiteit op de parochie benoemde monseigneur Vangheluwe Pastoor Reynaert tot aalmoezenier bij de broeders Maristen te Pittem.

Hij overleed op 23 juli 2004

Terug naar boven

 


Diaken Eugeen Vanfleteren

Hij werd geboren te Heule op 8 februari 1914 als enige zoon van René en van Maria Hellebuyck. Hij huwde met Suzanne Van Ooteghem en heeft vier kinderen: Jozef, Marie­-Roos, Godelieve en Frans.

Tot zijn zestiende liep hij school. Op deze leeftijd moest hij een keuze maken: ofwel poes ter ofwel pas­ter worden! Eugeen koos voor het boerenleven, ook al omdat hij als enige zoon moeilijk op de hoeve gemist kon worden, gezien de leeftijd van zijn ouders.

In zijn jeugdjaren was Eugeen medestichter en eerste voorzitter van de Boerenjeugdbond te Heule.

Op de Fatima-parochie zat Eugeen in alle mogelijke goede werken gedraaid, zodat de eerste Fatimapastoor Vanhooren in hem een gedroomd medewerker vond. Z.E.H. Gerard Vanhooren sprak met Eugeen over een eventuele diakenopleiding en ja, uiteindelijk besloot Eugeen dan toch diaken te worden.

Op 6 november 1977 werd Eugeen Vanfleteren door monseigneur De Smedt in de Fatima-kerk tot diaken gewijd.

Sindsdien is de boer van de eeuwenoude Kransvijverhoeve zowat de rechterhand geworden van de plaatselijke pastoor. Hij assisteert bij de dien­sten in de kerk en houdt ook geregeld het zondags sermoen in de Onze­-Lieve- Vrouw van Fatimakerk. Eugeen was ook sedert het ontstaan van de parochie voorzitter van de plaatselijke kerkfabriek en de Fatimaclub.

Eugeen overleed op 10-07-1999

Terug naar boven

 


Z.E.H. Jan Carreer

Na het overlijden van E.H. Reynaert werd E.H. Jan Carreer als derde pastoor van de Onze-Lieve-Vrouw van Fatima­parochie door de bisschop van Brugge benoemd en op 1 mei 1988 aangesteld.

Jan Carreer werd op 6 februari 1928 (precies op het feest van Sint Amand), als tweede oudste in een gezin van zes kinderen, te Brugge geboren. Hij volgde zijn middelbare studies aan het Sint­-Lodewijkscollege te Brugge en na zijn opleiding aan het Groot Seminarie werd hij op 20 december 1952 priester gewijd. E.H. Jan Carreer werd als subregent aan het Sint-Amandscollege te Kortrijk be­noemd, waar hij meteen ook Frans en godsdienst onderrichtte.

Als sub-regent was het ideaal om allerlei naschoolse activiteiten op gang te brengen en te organiseren. Hij zette de jongens er toe aan hun overtollige energie af te reageren onder de basketkorf, basket de meest geliefde sport van E.H. Jan Carreer. Dit viel blijkbaar mee en een tijdje later werd een competitieploeg opge­richt.

Het bisdom vond allicht de combinatie klaslokaal-sportterrein bijzonder geslaagd, zodat E.H. Jan Carreer uiteindelijk zijn priestertaak 36 jaar lang aan het Sint-Amandscollege te Kortrijk mocht uitoefenen.

Pastoor zijn op een parochie was voor E.H. Jan Carreer een gans nieuwe opdracht. Toch had hij zijn krachtlijnen reeds klaar: Een pastoor moet tussen de mensen staan. Hij moet hen begeleiden en voorgaan. Veel zorg zal aan de liturgie besteed worden.

Ondertussen weet iedereen dat E.H. Jan Carreer op de parochie reeds goed ingeburgerd is en dat zij hem in zijn werk reeds kennen. Ook weten zij precies wat hun pastoor van hen verlangt: samen verder bouwen, met de zusters, aan de mooie parochie van het Onbevlekt Hart van Maria van Fatima.

Priester Jan Carreer overleed op 28 oktober 2006

Terug naar boven

 


Priesters priesters