Jan Career

Wij gedenken Jan Carreer

Dankbaar gedenken wij priester Jan Carreer die 10 jaar geleden overleed

E. H. Jan Carreer, laatste pastoor van de Fatimaparochie, werd te Brugge geboren op 6.2.1928 en overleed te Kortrijk op 28.10.2005. Na zijn priesterwijding in 1953 werd hij leraar aan het St.-Amandscollege (nu Guldensporencollege Kaai) te Kortrijk waar hij Frans, Duits, godsdienst en geschiedenis onderwees. Tevens was hij in het college de pionier en coach van de basketbalsport. Op 1 mei 1988 werd hij aangesteld als pastoor van onze parochie en kreeg, wegens ziekte, eervol ontslag op 11.12.2002.

Priester Jan had een brede kijk op kerk en wereld en was heel ruim in zijn denken en vooruitstrevend in zijn ideeën. Hij was als het ware een wereldburger. Hij ging vaak naar het buitenland met zijn basketbalploeg, maar ook daarna zat het reizen hem in het bloed. Hij nam jongeren van diverse nationaliteiten bij hem in huis en adopteerde een Iranees. Ter gelegenheid van zijn jubileum ’50 jaar priester’ werd de sporthal van het St.-Amandscollege omgebouwd tot liturgische ruimte waar zijn familie, veel mensen van Fatima, collega’s van het onderwijs en de basketwereld aanwezig waren. De sporthal werd toen omgedoopt tot ‘Jan Carreerhal’ als eerbetoon voor zijn gedrevenheid voor de basketbalsport.

Pastoor Jan ging steeds op een waardige en serene wijze voor in de liturgische diensten van de parochie en hij betrok zoveel mogelijk de gelovigen bij het gebeuren door gezamenlijke gebeden en liederen. Hij had de gave van het luisteren en dat sierde zijn dienstbare houding binnen de lokale gemeenschap. Hij had eerbied voor de Zusters Passionistinnen en was dankbaar om hun biddende en toegewijde aanwezigheid.

Pastoor Jan stond tussen de mensen van de parochieraad en had veel waardering voor de inzet van iedereen. Hij stimuleerde en ondersteunde de activiteiten die reeds op de parochie bestonden en deze die door parochieraad werden voorgesteld. Hij respecteerde de inbreng van zijn medewerkers en stond open voor nieuwe ideeën of een andere aanpak. Het was heel aangenaam om met hem samen te werken doordat alle beslissingen in overleg gebeurden. Hij stuurde aan op het nemen van verantwoordelijkheid door leken in de kerk. Het is ongetwijfeld mede hierdoor dat de parochieraad de parochie verder wist te dragen en uit te bouwen zonder residerende priester. Pastoor Jan had ons vaardig gemaakt om als ploeg de kerk dichter bij de mensen te brengen zowel in de liturgische diensten als in de zorg om mensen aan huis. Ter ere van priester Jan en tot nagedachtenis aan onze goede herder en coach kreeg de parochieraad het voor mekaar om een straat naar hem te noemen in de nieuwe wijk van Fatima, de ‘Jan Carreerstraat’.

Wij blijven priester Jan dankbaar voor zijn gedreven inzet en voor het vertrouwen dat hij aan iedereen gaf. Het dagelijks bestuur van de Pastorale Ploeg Fatima.

PAGE single