Klooster

Stichting Passionistinnen

Logo van de Congregatie Passionist(inn)en

De congregatie der Passionist(inn)en (Latijn: Congregatio Passionis, afkorting C.P.) is in 1720 opgericht in de noord-Italiaanse plaats Ovada door Paulus van het Kruis (Paolo Danei).

In 1746 werd door paus Benedictus XIV de leefregel van de kloostergemeenschap, die officieel de Congregatie van het Lijden van Jezus Christus heet, goedgekeurd. Het woord lijden is in het Latijn Passio. Daarom worden de leden van deze congregatie Passionist(inn)en genoemd.

Bij het overlijden van Paolo Danei telde zijn congregatie elf kloosters met in totaal 220 passionisten.
In 2005 zijn er ruim 2400 passionisten in 59 verschillende landen werkzaam.

Paulus van het Kruis

Nood aan een nieuw klooster

Na de stichtingen te Mamers (Frankrijk) en te Sittard (Nederland) was het Klooster van de Passionistinnen te Tielt overvol en drong zich de noodzaak op een nieuwe stichting te beginnen.

Op 8 augustus 1943 vond een eerste ontmoeting plaats tussen de provinciaal, pater Sebastiaan C.P. en de bisschop van Brugge, monseigneur Lamiroy. Op 8 augustus 1943 vond een eerste ontmoeting plaats tussen de provinciaal, pater Sebastiaan CP (Congratie de Passionisten) en de bisschop van Brugge, monseigneur Lamiroy. Samen bespraken ze de mogelijkheden voor een nieuwe stichting. Op Passionistendag (vrijdag 18 maart) 1949 drukte monseigneur Lamiroy de wens uit om een nieuwe stichting te beginnen in Heule, op het gehucht Het Haantje.

Het duurde nog tot 5 september 1951 vooraleer de aankoopakte van de grond bij de notaris werd getekend! Het nieuwe klooster zou gelijken op dat van het Gemma-Klooster van Sittard. De heer Haezebrouck werd als architect van het nieuw te bouwen klooster aangeduid. Reeds op 6 april 1951 werden de eerste plannen ter bespreking aan de zusters voorgelegd.

Monseigneur Lamiroy

De bouw van het klooster

Aannemer Cottyn

De aanbesteding vond plaats op 4 februari 1952: Het mestelwerk werd toevertrouwd aan Amedée Cottyn, aannemer ter plaatse wonend in de Moorseelsetraat (daar waar nu het KTA gevestigd is). Het houtwerk werd aan de heer J. Lanno uit Marke toegewezen.

2 maart 1952 : Een prachtig beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima werd door een heer uit Porto geschonken aan het nieuwe klooster. Dit beeld, uit cederhout gesneden is 1,70 meter hoog en is geschilderd. De kroon en de rozenkrans en alles erbij zijn in filigraan (d.i. goud en zilver zo fijn als kant) en prachtig bewerkt met goud en zilver en glas.

Mariabeeld
Aannemer Cottyn

Op 4 mei 1952 werd onder grote belangstelling de eerste steen gelegd. Onder deze steen werd een oorkonde in een fles in de grond gestoken en ingemetseld.

6 september 1953 wijding van de kloosterklok 130 kg en gegoten in de fa toon

Mariabeeld
parochie Data