Proloog

Gezien de kapel van het klooster ook dienstig moest zijn voor de mensen van de wijk Haantjeshoek diende de bisschop van Brugge, monseigneur De Smedt, op 29 december 1953, bij het bevoegde ministerie een verzoek in waarbij hij de oprichting vroeg van een annexe-kerk van de Sint-Eutropiusparochie te Heule, onder de aanroeping van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima.

Na advies van de kerkfabriek van de Sint-Eutropiuskerk te Heule in zitting van 18 mei 1954 en van de gemeenteraad van Heule in zitting van 21 mei 1954 en van de bestendige deputatie van West-Vlaanderen, werd dan op 4 januari 1956 een Koninklijk Besluit uitgevaardigd waarbij werd besloten dat _de wijk Haantjeshoek te Heule is opgericht, onder de aanroeping van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, tot annexe afhangende van de hulpparochie van de H. Eutropius aldaar_. De bevoegde minister van Justitie was belast met de uitvoering van dit besluit. De wijk telde toen ongeveer 900 inwoners.

Ondertussen kwam dagelijks een priester van het naburige Sint­Amandscollege te Kortrijk de mis lezen voor de zusters. Ook de zondags­diensten werden eerst door de priesters uit het Sint-Amandscollege ver­zekerd en later was dit E.H. Demey (toenmalig proost van de B.J.B.­ruiters sport) , woonachtig te Kuurne.

Uiteindelijk werd E.H. Lootens, onderpastoor te Bissegem, dan benoemd als kapelaan en op 23 januari 1955 aangesteld. E.H. Lootens was tevens provinciale proost van de Boerenbond. Hij voerde de taak van kapelaan uit tot maart 1961. E.H. Rafaël Verbrugge volgde E.H. Lootens op.

stichting

In het voorjaar 1966 besloot Deken Verheecke van Kortrijk over te gaan tot het stichten van een nieuwe parochie: Onze-Lieve-Vrouw van Fatima. Gezien de Sint-Eutropiusparochie van Heule met meer dan 7500 inwoners veel te groot geworden was en E.H. R. Verbrugge, kapelaan van de Fatima­wijk, sinds jaren op de sukkel met zijn gezondheid en op dokters bevel een vol jaar buiten dienst moest blijven, drong zich de oprichting op van deze nieuwe parochie. Een herverdeling van de Sint-Eutropiusparochie te Heule en van de Sint-Elooisparochie te Kortrijk zou hierdoor noodzakelijk worden.

Vicaris-Generaal, monseigneur Depoorter, secretaris Kan. Verbeke en Deken Verheecke van Kortrijk kwamen bijeen om de grenzen van de nieu­we parochie vast te leggen.

Op het grondgebied van Heule zouden tot de nieuwe parochie behoren: de Bissegemsestraat, de Leiestraat (nu de Zwingelaarstraat), de Moorseelse­straat, de Guido Gezellelaan, de hofstede van de kinders Vanooteghem in de Kortrijksestraat, hetzij samen een 1150 inwoners.

Op het grondgebied van Kortrijk zou dit worden: de Garenstraat, de Vlasbloemstraat, de Moorseelsestraat vanaf de Garen- en Vlasbloemstraat, die zouden onttrokken worden van de Sint-Elooisparochie te Kortrijk, een 500 à 600 inwoners.

Terzelfdertijd zou een deel van het zuiden van de parochie Heule Sint­Eutropius bij de Sint-Elooisparochie van Kortrijk gevoegd worden, name­lijk de Kortrijksestraat vanaf de Molenstraat, de Molenstraat, de Hugo Verrieststraat (nu de Jakob Vandervaetstraat) en de Vrede laan (nu de Stade­laan).

Deze parochiegrens werd vastgelegd door het bisdom Brugge op 31 maart 1967 en een aanvraag voor zelfstandige parochie werd naar het ministerie van Justitie verstuurd.

Op 5 november 1968 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd waarbij de wijk annex ,Haantjeshoek te Heule, onder de aanroeping van het Onbe­vlekt Hart van Maria van Fatima opgericht werd tot hulpparochie met een gebiedsomschrijving, afgescheiden van die van de hulpparochiën van de Heilige Eutropius te Heule en van de Heilige Eligius te Kortrijk.

stichting

In het voorjaar 1966 besloot Deken Verheecke van Kortrijk over te gaan tot het stichten van een nieuwe parochie: Onze-Lieve-Vrouw van Fatima. Gezien de Sint-Eutropiusparochie van Heule met meer dan 7500 inwoners veel te groot geworden was en E.H. R. Verbrugge, kapelaan van de Fatima­wijk, sinds jaren op de sukkel met zijn gezondheid en op dokters bevel een vol jaar buiten dienst moest blijven, drong zich de oprichting op van deze nieuwe parochie. Een herverdeling van de Sint-Eutropiusparochie te Heule en van de Sint-Elooisparochie te Kortrijk zou hierdoor noodzakelijk worden.

Vicaris-Generaal, monseigneur Depoorter, secretaris Kan. Verbeke en Deken Verheecke van Kortrijk kwamen bijeen om de grenzen van de nieu­we parochie vast te leggen.

Op het grondgebied van Heule zouden tot de nieuwe parochie behoren: de Bissegemsestraat, de Leiestraat (nu de Zwingelaarstraat), de Moorseelse­straat, de Guido Gezellelaan, de hofstede van de kinders Vanooteghem in de Kortrijksestraat, hetzij samen een 1150 inwoners.

Op het grondgebied van Kortrijk zou dit worden: de Garenstraat, de Vlasbloemstraat, de Moorseelsestraat vanaf de Garen- en Vlasbloemstraat, die zouden onttrokken worden van de Sint-Elooisparochie te Kortrijk, een 500 à 600 inwoners.

Terzelfdertijd zou een deel van het zuiden van de parochie Heule Sint­Eutropius bij de Sint-Elooisparochie van Kortrijk gevoegd worden, name­lijk de Kortrijksestraat vanaf de Molenstraat, de Molenstraat, de Hugo Verrieststraat (nu de Jakob Vandervaetstraat) en de Vrede laan (nu de Stade­laan).

Deze parochiegrens werd vastgelegd door het bisdom Brugge op 31 maart 1967 en een aanvraag voor zelfstandige parochie werd naar het ministerie van Justitie verstuurd.

Op 5 november 1968 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd waarbij de wijk annex ,Haantjeshoek te Heule, onder de aanroeping van het Onbe­vlekt Hart van Maria van Fatima opgericht werd tot hulpparochie met een gebiedsomschrijving, afgescheiden van die van de hulpparochiën van de Heilige Eutropius te Heule en van de Heilige Eligius te Kortrijk.

parochie Data