Federatie Sint-Marcus

De Pastorale Eenheid Sint-Marcus Heule-Bissegem is doorheen de geschiedenis onstaan door een samenwerking van 4 parochies.

Voor 2001 waren er in Heule en Bissegem 4 parochies: Sint Eutropius (Heule), Sint Godelieve (Heule), Onze-Lieve-Vrouw-van-Fatima (Heule) en Sint Audomarus (Bissegem).

Sinds 15 juli 2001 vormden de drie Heulse parochies (St-Eutropius, St-Godelieve en Onze-Lieve-Vrouw-van-Fatima) samen de Federatie Heule.

Op 6 november 2004 werd de federatie Heule uitgebreid tot de federatie Heule-Bissegem doordat de Bissegemse Sint-Audomarusparochie de federatie kwam vervoegen.

Op 12 oktober 2014 werden de 4 parochies van de federatie samengevoegd tot één nieuwe parochie: Sint-Marcus Heule-Bissegem.

Door het ontstaan van de nieuwe parochie werd door Vicarus-Generaal Koen Vanhoutte ook een nieuw Pastoraal Eenheidsteam aangesteld dat bestaat uit de vrijgestelden, de pastoor, de diakens en de parochieassistente, aangevuld met 4 vrijwilligers-leken.

Als eindverantwoordelijke voor de Pastorale Eenheid Sint-Marcus werd pr. Wim Seynaeve als priester-moderator benoemd.

De eucharistievieringen binnen de parochie:

  • zaterdag om 17.00u in de St. Audomaruskerk in Bissegem
  • zondag om 09.00u in de St. Godelievekerk in Heule-watermolen
  • zondag om 10.30u in de St. Eutropiuskerk in Heule
  • Sinds 6 december 2014 is de kerk op OLV-van-Fatima geen cultusplaats meer en vinden er dus geen eucharisievieringen meer plaats.
PAGE single